hajnali_hármas-removebg-preview

a kultúra élmény

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Hajnalihármas weboldal használata
esetén

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”).

 

1.       Bevezetés, ELŐZMÉNYEK

A Hajnalihármas weboldal csapata kiemelt figyelmet fordít arra, hogy
tevékenysége során tudomására jutott  személyes adatokat a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: a „Rendelet”), Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
kezelje.

Jelen Tájékoztatót Laár Balázs mint adatkezelő, a Hajnalihármas domain
tulajdonosa („Adatkezelő”)
készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett
adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján megfelelő módon
tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető
jogosítványokról.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő kifejezések a GDPR értelmező
rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.

 

2.      ADATKEZELŐ MEGHATÁROZÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Laár Balázs, mint magánszemély

Székhely: 1064 Budapest Podmaniczky 75

Adószám: 8373450998

Email cím: balazs@hajnaliharmas.hu

Honlap címe: www.hajnaliharmas.hu

Laár Balázs egyéni
vállalkozó a személyes adatok kezelését a jelen tájékoztatóban meghatározott
cél(ok)ból és ezen adatkezelési cél(ok) eléréséhez feltétlenül szükséges
mértékben végzi. A kezelt személyes adatokat csak a Laár Balázs
által
erre feljogosított személyek ismerhetik meg, és kizárólag
azon személyek vannak személyes adatok megismerésére feljogosítva, akiknek ez
feltétlenül szükséges a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben.

 

 

 

 

 

3.        
AZ Adatkezeléssel érintett SZEMÉLYES ADATOK köre, az
adatkezelés célja ÉS AZ Adatkezelés jogalapjA

#

Adatkategória

Adatkezelési
cél

Jogalap

1.

Jelenleg
a weboldal nem gyűjt személyes adatokat